Бр.58 – Мај 2022

Во овој број ќе читате:

Кан во потрага по слободата
Рецензија за филмот КОДА
Епската страна на Бен Хур
Разговор - Марјан Гавриловски
Матрица - работилници за критика

Кликнете на сликата за да го отворите изданието!

Други изданија

Бр.64/65 – Јануари/Февруари 2023
Бр.63 – Декември 2022
Бр.62 – Ноември 2022
Бр.61 – Септември/Октомври 2022