Бр.58 – Мај 2022

Во овој број ќе читате:

Кан во потрага по слободата
Рецензија за филмот КОДА
Епската страна на Бен Хур
Разговор - Марјан Гавриловски
Матрица - работилници за критика

Кликнете на сликата за да го отворите изданието!

Други изданија

Бр. 69/70 Јуни/Јули 2023
Бр. 68 – Мај 2023
Бр. 66/67 – Март/Април 2023
Бр.64/65 – Јануари/Февруари 2023