Бр.52 – Ноември 2021

Во овој број ќе читате:

Коментар - Заробена држава
Рецензија - Страхиња Бановиќ
Интервју - Александар Стеванов
Фестивал - Лимиер Џејн Кемпион

Кликнете на сликата за да го отворите изданието!

Други изданија

Бр. 69/70 Јуни/Јули 2023
Бр. 68 – Мај 2023
Бр. 66/67 – Март/Април 2023
Бр.64/65 – Јануари/Февруари 2023