Бр.52 – Ноември 2021

Во овој број ќе читате:

Коментар - Заробена држава
Рецензија - Страхиња Бановиќ
Интервју - Александар Стеванов
Фестивал - Лимиер Џејн Кемпион

Кликнете на сликата за да го отворите изданието!

Други изданија

Бр.64/65 – Јануари/Февруари 2023
Бр.63 – Декември 2022
Бр.62 – Ноември 2022
Бр.61 – Септември/Октомври 2022