Бр.53 – Декември 2021

Во овој број ќе читате:

Рецензија Минамата
Солунски филмски фестивал
Разговор - Иван Ивановски
Интервју - Марта Попивода
Интервју - Стефан Арсениевиќ
50 години Анимиран филм

Кликнете на сликата за да го отворите изданието!

Други изданија

Бр. 69/70 Јуни/Јули 2023
Бр. 68 – Мај 2023
Бр. 66/67 – Март/Април 2023
Бр.64/65 – Јануари/Февруари 2023