Бр.53 – Декември 2021

Во овој број ќе читате:

Рецензија Минамата
Солунски филмски фестивал
Разговор - Иван Ивановски
Интервју - Марта Попивода
Интервју - Стефан Арсениевиќ
50 години Анимиран филм

Кликнете на сликата за да го отворите изданието!

Други изданија

Бр.64/65 – Јануари/Февруари 2023
Бр.63 – Декември 2022
Бр.62 – Ноември 2022
Бр.61 – Септември/Октомври 2022