Бр.51 – Октомври 2021

Во овој број ќе читате:

Рецензија - Пејсажи на отпорот
Девалвирање на македонскиот филм
Тема - Дигитализацијата и приказните
Одблизу - Сузана Диневски
Интервју - Теута Ајдини Јегени
Ексклузивно - Мариза Беренсон

Кликнете на сликата за да го отворите изданието!

Други изданија

Бр. 69/70 Јуни/Јули 2023
Бр. 68 – Мај 2023
Бр. 66/67 – Март/Април 2023
Бр.64/65 – Јануари/Февруари 2023