Бр.46 – Мај 2021

Во овој број ќе читате:

Рецензија - Земја на номадите
Интервју - Батухан Ибрахим
Коментар - Синоличка Трпкова
Замина српскиот Мориконе
„Се сеќаваш ли, Доли Бел“
Номадите го предизвикаа Холивуд
Ексклузивно - Москва филм фестивал

Кликнете на сликата за да го отворите изданието!

Други изданија

Бр. 69/70 Јуни/Јули 2023
Бр. 68 – Мај 2023
Бр. 66/67 – Март/Април 2023
Бр.64/65 – Јануари/Февруари 2023