Бр.36 – Март 2020

Во овој број ќе читате:

Берлин - Блед јубилеј
Замина - Макс фон Сидов
Медена земја - Огледало на светот
Филмската критика и парите
Интервју - Георги Унковски
Фелини - Бесмртниот гениј
Чувството на различно перципирање на времето
Наградените на 70. Берлинале

Кликнете на сликата за да го отворите изданието!

Други изданија

Бр. 69/70 Јуни/Јули 2023
Бр. 68 – Мај 2023
Бр. 66/67 – Март/Април 2023
Бр.64/65 – Јануари/Февруари 2023